Solucions documentals

La informació ocupa un lloc molt important en qualsevol àmbit, esdevenint un element prioritari i indispensable de gestió en empreses, administracions públiques i entitats privades.

Serveis documentals

A ITB.DOC oferim serveis de documentació i digitalització de col·leccions, dirigits a institucions públiques i privades, així com implantació de projectes de gestió documental a mida per a la seva empresa o entitat.

Serveis bibliotecaris

Implantació i gestió de biblioteques escolars: Biblioteca activa, Gust per la lectura; Pla de lectura de centre, Cerca d'informació, Competència informacional; així com, biblioteques privades.

Solucions TIC

Solucions de sistemes d'informació de codi lliure per a petites i micro empreses que ajuden a prendre millors decisions de negoci.

Tryton ERP

Tryton és el nucli d'una completa solució de negoci que ofereix modularitat, escalabilitat i seguretat.

Web Apps

Desenvolupament d'aplicacions web utilitzant frameworks de codi lliure: NodeJS, Django, PHP.

CMS

Sistemes de gestió de continguts de codi lliure estàndar del mercat: WordPress, Drupal.