Solucions documentals i TIC

La informació ocupa un lloc molt important en qualsevol àmbit, esdevenint un element prioritari i indispensable de gestió en empreses, administracions públiques i entitats privades. Oferim solucions de sistemes d'informació de codi lliure per a petites i micro empreses, així com a organitzacions públiques, que ajuden a prendre millors decisions de negoci.

Serveis documentals

A ITB.DOC oferim serveis de documentació i digitalització de col·leccions, dirigits a institucions públiques i privades, així com implantació de projectes de gestió documental a mida per a la seva empresa o entitat.

Serveis bibliotecaris

Implantació i gestió de biblioteques escolars: Biblioteca activa, Gust per la lectura; Pla de lectura de centre, Cerca d'informació, Competència informacional; així com, biblioteques privades.

Tryton ERP

Tryton és el nucli d'una completa solució de negoci de recursos empresarials que ofereix modularitat, escalabilitat i seguretat. Desenvolupem mòduls a mida per a professionals freelance de la traducció.

Serveis de localització

Serveis de localització i traducció (l10n, i18n). Treballem per les principals agències de localizació mundials.